Δόκιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Docimus (1ος αι. π.Χ., Σικελία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 322-317 π.Χ., RE (4)· Berve 285 (2) Μακεδονία 313-301 π.Χ., RE (5) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 221 μ.Χ., IG X.2.1.154.3 (4) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Οροπέδιο) 3ος αι. μ.Χ., EAM 61α

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
77
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 207. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 304 αρ. 84.        

Σχόλια: 

Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θράκη και την Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στη Μακεδονία και την Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.