Δῶρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Dorus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 42-32 π.Χ., IG X.2.1.124.6 (2) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.517 (3) 129 μ.Χ., IG X.2.1.311.1 (4) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262III.7 (5) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVI 613

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
81
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θεσσαλία τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αθήνα τον 3ο αι. μ.Χ.