Δύναμις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Dynamis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.418.2 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.812 (3) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Οροπέδιο) 3ος αι. μ.Χ., EAM 61β

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Απαντά μία (1) φορά ως αρσενικό στη Σπάρτη. Πρωιμότερες βέβαιες μαρτυρίες στη Θράκη και την Ιωνία τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία τον 3ο αι. μ.Χ.