Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἰσιδωριανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιγόνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππόλυτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰπποκρατίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουστῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰούλιττα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰούλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ίουκοῦνδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰόλλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱμέρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱλαρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱλάριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱλαρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱλάρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱερομνήμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη