Ζηνοβία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Zaenobia (6ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 164B (= SEG XLVII 979B)  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία το 490 μ.Χ. στην Καμπανία της Κάτω Ιταλίας. Τελευταία μαρτυρία στη Θεσσαλονίκη τον 6ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: