Ματερώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ματερῶ (δοτ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θεσσαλία ελλην. περ., IG IX.2.1186 (2) Μακεδονία (Βισαλτία-Τερπνή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 810 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 179 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. μ.Χ., BSA 58 (1963), 24 αρ. 6 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ.,  Δήμιτσας 1896, 902 (6) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Μελίτη) 3ος αι. μ.Χ., EAM 166.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15