Μακεδών

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Macedo (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι, Ποτίδαια / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 3ος αι. μ.Χ., Σικελία, Θράκη / 3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία / βυζ. περ., Κάτω Ιταλία), Μακαιδών (3ος αι. μ.Χ., Κεραμιαί, Kavadarci)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., JDAI 84 (1969), 156 αρ. R24 & BCH 99 (1975), 178-179  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 142.14 (3) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 120 (4-5) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.25 (6) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Παλαιόκαστρο) αυτοκρ. περ., EAM 29 (πρβ. SEG XXXIX 563) (7) Μακεδονία (Εορδαία) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 288 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 2ου αι. π.Χ., IG IX.12.3.639.6, 9, 14 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., CIL III 632 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 61 (1937), 413 αρ. 6 (= Pilhofer 253) (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αυτοκρ. περ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 303 (12) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.259.27 (13) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.456.7 (14) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.309.1 (15) IG X.2.1.440.1 (= Feissel 1983, 119) (16) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 852 (17) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.181.1· 187.8· SEG XLVI 815.4; (πρβ. IApoll 325) (18) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.688.5 (19) IG X.2.1.890 (20) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.208.8 (21) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.931 (= Feissel 1983, 118) (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 633 (23) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.19 (24) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) 3ος αι. μ.Χ., SEG II 441· 440; (25) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XLIV 560 (26-27)  ;2ος αι. μ.Χ.,  Sp. 71 (1931), 75 αρ. 176.5, 5-6 (28) Sp. 75 (1933), 39 αρ. 128 (29) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 36 αρ. 108 (30) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 58 αρ. 120 (31) 153 μ.Χ., SEG XXXVIII 712 (32) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 714 (33) Μακεδονία  (Παιονία-Στόβοι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 39 αρ. 128 (34) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.214 (35-36) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mojno) 253-259 μ.Χ., IG X.2.2.173  (37) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., CIL III 7333 (= BCH 103 (1979), 302 αρ. 39) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
104