Μαρία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Maria (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Μαρέα (4ος-5ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος-5ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 455.2 (= Feissel 1983, 295) (2) 193 μ.Χ., ILeukopetra 39.1 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος-4ος αι. μ.Χ., GVI 2036.5, 12 (= IDyrrh 527 δις) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 643 (5) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 107 (6) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 194 (7) 507 μ.Χ., Feissel 1983, 131.4 (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.697 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66