Μακεδονία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Macedonia (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι), Μακεδονεία (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 448.9 (= Feissel 1983, 61) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 27 (3) 246 μ.Χ., SEG XXXVI 617.2 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., BCH 61 (1937), 413 αρ. 6 (= Pilhofer 253) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.749  (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 599 (7) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 63 αρ. 2 (8) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 3 αρ. 2 (= Sp. 71 (1931), 25 αρ. 48.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17