Σαπφώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σαφφώ (ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 197-203 μ.Χ., ILeukopetra 45.24· 46.9· 47.14· 48 (2) 233-234 μ.Χ., ILeukopetra 82.8·  83. 17· 84.19· 85.16

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13