Σαμβατίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σανβατίς (2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θεσσαλία, Παιονία / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα / βυζ. περ., Θήβα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;254 μ.Χ., ILeukopetra 108.1 (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 342 (3) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 401.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15