Σαβῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σαβεῖνα (κατεξοχήν γραφή)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 428 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XII 344 (3) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 205 μ.Χ., SEG XXXVIII 615 (= XLV 760) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 991 (= XLVIII 860) (5) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 854 (6) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.921 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XLV 773 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42