Μύρισμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Myrismus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Myrizmus (αυτοκρ. περ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 394.3 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., ISamothrace 58.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15