Μόνιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μονίμειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Monimus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ελλην.-αυτοκρ. περ., Κλήμης Αλεξανδρευς, Προτρ. 3.42.4 (RE (9)· Giannini 1966, 380 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.40 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 316 π.Χ., Διόδωρος 19.50.3· FGrH 81 F 21 (Φύλαρχος στον Αθήναιο) (RE (3)) (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.23

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
95