Σεύθης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Seuthes (2ος/3ος αι. π.Χ., Θράκη / 1ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Seutis (γεν.: 2ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Seutes (2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Seuti (3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 156 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 390 (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 18 (= SEG XXXIV 647) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Άρδρωλος) 1ος/2ος αι. μ.Χ., SEG XLII 590 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.12 (6) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.69.36 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.83 (8) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 583.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
114