Σαδάλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σαδάλλας (4ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 149

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28