Φίλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φείλειος (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη), Φείλιος (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 173 π.Χ., PGiss 2II.4 (= PP 2829) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 125.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59