Φιλόμηλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλόμε̄λος (5ος αι. π.Χ., Πειραιάς, Επίδαυρος, Μέγαρα, Μαραθώνας, Αθήνα), Φιλομήλους (γεν.: 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 246-226 π.Χ., FD III (4) 156.2 (2) Μακεδονία 189 π.Χ., Πολύβιος 21.35.2 (3) αρχές 2ου αι. π.Χ., IDidyma 458 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 4ου αι. π.Χ., Λαζαρίδης 1969, 135 αρ. Λ. 125 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
101