Φιλίππη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλἴπη (2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 219 π.Χ., PEnt 32.3  (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) τέλη 2ου αι. μ.Χ., SEG XXXIX 580.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35