Τεύτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 218 π.Χ., PEnt 32.1 και πίσω όψη· 67.1 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.20 (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Popović et al. 1969, 77 αρ. 54 (πρβ. ZA 52 (2002), 211 κ.ε.) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4