Φιλήτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλε̄́τας (5ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ελλην. περ., BailIet 1920-1926, 799

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6