Κυρηναϊκή

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀγαθῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γράνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γέλων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γάϊος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βρισηΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βοΐσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βίθυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βῆρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βερνίκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βερενίκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βάτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βάσσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βασιλείδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βακχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀβάσκαντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κυρηναϊκή