Βερνίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXV 798

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Hoffmann 1906, 217

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα. Κατά τον Hoffmann (1906, 217), συγκοπτόμενος τύπος του Βερενίκα (< μακεδονικό Βερενίκη < κοινό ελλην. Φερενίκη), κατά το Φερνίκη. 

Πρωιμότερη αναφορά από τις Αιγές, 4ος-3ος αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Κυρηναϊκή  τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: