Βερενίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Βλ. και Βερενίκη.

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 325-300 π.Χ., SEG XLIV 535

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV.   Hoffmann 1906, 217. Kalleris 1954 & 1976 [1988], 291 κ.α. Δεσπίνης, Στεφανίδου-Τιβερίου & Βουτυράς 1997, 30.

Σχόλια: 

Σύνθετο όνομα. Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία, αρχές του 4ου αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Κυρηναϊκή  (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.). Είναι από τα ονόματα που ενδιαφέρουν για τον συμφωνισμό τους, βλ. και Φερενίκα.