Ἀγαθῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Agathinus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀγαθεῖνος (αυτοκρ. περ., Αμοργός, Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Αμοργός, Κυρηναϊκή, Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Αμοργός /2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμοργός, Μικρά Σκυθία / 3ος αι. μ.Χ., Πάρος, Αμοργός, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 2ος αι. π.Χ., BGU 1939 A, 5 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 3ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 64 αρ. 45 & Αρχαία Μακεδονία 1, 133 αρ. 24

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
75