Βρισηΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Κατάληξη: 
-ηΐς
Παράλληλοι τύποι: 

Βρεισηΐς (2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή / 2ος αι. μ.Χ., Μαραθώνας, Θάσος), Βρισεΐς (αυτοκρ. περ., Θάσος), Βρησηΐς (αυτοκρ. περ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Βρησαΐς (2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Βρησε<ε>ίδος (γεν., 5ος-6ος αι. μ.Χ.,  Άργος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.566.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Λοκρίδα τον 2ο αι. π.Χ. Τελευταία αναφορά από την Αργολίδα τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.