Βῆρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 3ος αι. μ.Χ., IGB V 5932 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV

Σχόλια: 

Πιθανώς πρωιμότερη η μαρτυρία από την Κυρηναϊκή τον 2ο αι. μ.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: