Πρόκλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Procla (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Πρώκλα (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 145-191 μ.Χ., ILeukopetra 2· 26.3 (2) 3ος αι. μ.Χ., SEG L 581 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 66 μ.Χ., IG X.2.1.70.2 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.270 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.320.3 (6) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.581 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.329.3 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.516 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.669.4 (10) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG II2.12518 (11) 3ος αι. μ.Χ., SEG L 639 (12) μέσα του 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.558.1, 4· σ. 86 (13) ;4ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 125 (14) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.905 & BCH 97 (1973), 599 (15) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.737 (16) ;3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.743 (17) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.893 (18) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 40 αρ. 132 (19) Μακεδονία (Πελαγονία) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.236.6 (20) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.236.10 (21) Μακεδονία (Σιντική-Neine) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB V 5887 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
80