Ἀριστοφῶν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστοφο͂ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀριστόφωνος (2ος αι. π.Χ., Ακαρνανία), Aristophontes (3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) (ΠΓΔΜ)) ;2ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 39 αρ. 128

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
145