Ἀνέγκλητος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνἔνκλητος (ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιωνία / αυτοκρ. περ., Κύπρος, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀνένκλητος (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Anencletus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Anecletus (1ος αι. μ.Χ., Kavadarci)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.317 (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 1ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 1237 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21