Πρίσκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρείσκα (αυτοκρ. περ., Πόντος / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 37 αρ. 111 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11