Ἀμμία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ammia (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Σικελία, Ήπειρος /2ος αι. μ.Χ., Βέροια), Ἀμία (αυτοκρ. περ., Μυσία /1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀμμεία (αυτοκρ. περ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 74.5 (2) Μακεδονία (Bισαλτία-Ευπορία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 615 (= SEG XXXIX 591) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) πριν από 3ος αι. π.Χ., SEG XXXV 783  (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 204 (5) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 339 (6) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 40.2  (7) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 169.1 (8) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 420.6 (9) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 144 (10) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 371.1 (11) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 310.3 (12) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 211.1 (13) πριν από 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 122.1 (14) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 210.2 (15) 212 μ.Χ., ILeukopetra 62.4 (16) 216 μ.Χ., ILeukopetra 68.2 (17) 229 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 68.11 (18) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια;) πριν από 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 386.5 (19) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 526 (20) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Δίπορο) 2ος αι. π.Χ., EAM 44 (21) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Άγιος Παντελεήμονας) 2ος αι. μ.Χ., EAM 126 (22) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Μαυροπηγή) 3ος/2ος αι. π.Χ., EAM 120 (πρβ. SEG XLI 578b) (23) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ρυάκι) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 121 (24) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 157 μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 863 (25) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 287a (26) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ.  Άνω Βεύη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 164 (27) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Φλώρινα) ελλην. περ., Ακαμάτης & Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1996, 22 (28) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Hράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.100 (29) Mακεδονία (Λυγκηστίδα);2ος αι. μ.Χ., EAM 156  (30) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα;) πριν από 1ος αι. π.Χ., EAD XXX 185 (31) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) πριν από 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.6 (32) πριν από 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.188.10· IG X.2.1.189.7 (33) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 3ος αι. π.Χ., SEG XLII 592 (34) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 21 (35) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια;) αυτοκρ. περ., SEG XIII 405 (36) Μακεδονία (Παιονία-Άργος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 38 αρ. 83.2 (37) Μακεδονία (Παιονία-Αστρέα) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 102B.2-3 (38) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 29 αρ. 73 (39) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 67 αρ. 140 (40)  2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 6/II (41) Μακεδονία (Παιονία-Νεάπολις;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 28 αρ. 68 (42) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 31 αρ. 76 (43) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 31 αρ. 62.4 (44) Μακεδονία (Πελαγονία) 81 μ.Χ., IG X.2.2.276 (45) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.260· πρβ. 261 (46) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.260 (47) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.210 (48) Mακεδονία (Πιερία-Φυλακαί) ;1ος αι. π.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 58 (= IG IX.2.230)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
237