Πούπλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ρώμη 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGUR 1312 (2) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 23 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., Sp. 75 (1933), 40 αρ. 131 (4) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 406 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10