Ἀθηνοδώρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀθε̄νοδώρα (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 73 αρ. 171 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10