Πυθίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πιθίας (2ος-3ος αι. μ.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. π.Χ., IG VII 2433II.2 (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 237 αρ. 631 (= 75 (1933), 41 αρ. 140) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17