Βυλάζωρα/Bylazora

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀμμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμακώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρτιδόνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπολλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παράμονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάτερνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σύρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεμέλη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦνδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σατορνῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μέστριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μᾶρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακέτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδονία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὐφρόσυνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιγόνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λούκασος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λίβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βυλάζωρα/Bylazora