Μέστριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 282 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.351 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.856.3 (4) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 29 αρ. 73 (5) Sp. 98 (1941-1948), 30 αρ. 74.1, 3; (6) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος/3ος αι. μ.Χ., αδημ. (Μουσείο Kavadarci) inv. 13/II 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7