Βυλάζωρα/Bylazora

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κοάρτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρόντυλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόμουσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δούλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοσκουρίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονυσία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημάρχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δεκιμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γαϊανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βαβύλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαΐα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βυλάζωρα/Bylazora