Σατορνῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σατορνεῖνα (κατεξοχήν γραφή), Σατουρνῖνα (1ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 896.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9