Σεμέλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.12 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 78 μ.Χ., IG X.2.1.926 (3) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) αυτοκρ. περ., Sp. 71 (1931,  97 αρ.  228 (4) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 40 αρ.  89.3 (= 71 (1931), 153 αρ.  384) (5)  2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 29 αρ.  73 (6) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 30 αρ. 74  (7) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino)  2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 58 αρ. 119 (8) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9