Ἀπολλᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολλᾶν  (αιτ., 5ος/4ος αι. π.Χ., Θράκη), Ἀπολλᾶδος  (γεν., Θράκη, 4ος αι. π.Χ. / ελλην. περ., 2ος αι. π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία),  Ἀπολλᾶ (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Λήμνος / 1ος αι. π.Χ., Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀπολλᾶι (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀπόλλου (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-σημ. Τερπνή) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG I 283 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIII 616 (3) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 2 αρ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
179