Λίβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λείβιος (3ος αι. π.Χ., Πόντος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XVI 402.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4