Ἀμμακώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 713 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 713 n. A (3) Μακεδονία (Παιονία-Βυλάζωρα/Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 713 n. B

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: