Εὐφρόσυνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐφρόσσυνος (αυτοκρ. περ., Λέσβος), Εὐπρόσυνος (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή), Euphrosynus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Eufrosynus (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὐφρόσοινος (4ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μετά το 212 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 136.6 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.16 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 90 π.Χ., SEG XLVIII 716 ter, 4, 7 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AI.32 (5) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241A II.15 (6)  2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.659 (7) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.337 (= Feissel 1983, 176) (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.870 (9) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) ;255 μ.Χ., SEG XLII 603b (10) Μακεδονία (Ορεστίδα-Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.12 (11) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Bylazora) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931),26 αρ. 51  (12) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 60 (13) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 60 αρ. 124 (14) Μακεδονία (Πελαγονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.256 (15) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) αρχές 6ου αι. μ.Χ., SEG XLIX 728A-B 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
245