Παρμένων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παρμένο̄ν (5ος αι. π.Χ., Σικελία, Αθήνα), Παρμένοντος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 5.2 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XXXIII 511B (= XXXV 735· BE 1987, αρ. 677) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Γίγωνος) 1ος αι. π.Χ., SEG XXIX 587 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Robinson et. al., 10ος τόμ., 479 αρ. 2527 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) ;353 π.Χ., SEG XXIV 574.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
143