Πολέμαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολεμάρχειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Polemarchus (1ος αι. π.Χ., Σικελία), Πολέμαρκος (1ος αι. μ.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG XXIV 596 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al.  10ος τόμ., 502 αρ. 2567 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 673.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
173