Πολυκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα /5ος αι. π.Χ., Σικελία, Αθήνα), Πολυκλέης (5ος αι. π.Χ., Αθήνα /4ος αι. π.Χ., Χαλκιδική)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 320 π.Χ., Διόδωρος 18.38.2 (RE (4)· Berve 652) (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.62 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.54 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στώλος) ;351 π.Χ., SEG XXXVIII 672.14· 673.9 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) 4ος αι. π.Χ., TAPA 59 (1928), 226.10· 62 (1931), 43 αρ. 2.2· 65 (1934), 125 αρ. 3.8· 69 (1938), 50 αρ. 4.2· SEG XXXVIII 670.2· 671.3· XXXIX 617· XLVII 922 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
196