Θράσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θράσο̄ν (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θράσον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Θράσσον- (αυτοκρ. περ., Θράκη), Θρασώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Thraso (2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16B.16 (2-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 557 (= SEG XLIX 827· πρβ. ZPE 132 (2000), 161-162 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.55 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.73 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ναλπάντης 2003, 110 αρ. BE 115  (7) 137-161 μ.Χ., Μακεδονικά 9 (1969), 143-144 (8) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.859.2, 5 (9) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., GRBS 43 (2002-2003), 111 αρ. 2.4 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XXIX 613 (11) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα μέσα 4ου αι. π.Χ., IG II2.10019 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Αθήνα π. 300 π.Χ., IG II2.1956.113 (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκάβλα;) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 619

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
228