Θρασυκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Θρασυκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θρασυκλέε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Θρασυκλεῦς (γεν.: 4ος αι. π.Χ., Ιωνία )

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοτττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16B.16 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
90