Σωσικράτεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωσικράτεα (αυτοκρ. περ., Θήρα), Σωσικράτηα (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Αργολίδα / 1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία), Σωσικράτια (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 11 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21